فایل های دسته بندی کتابداری - صفحه 1

میزان کاربست مولفه های سازمان یادهنده توسط مدیران در کتابخانه های مرکزی بر اساس نظریه تیچی

این پروپزال با عنوان"میزان کاربست مولفه های سازمان یادهنده توسط مدیران در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی در شهر تهران بر اساس نظریه تیچی" است. مخصوص رشته کتابداری. فرمت فایل دانلودی : PDF تعداد صفحات : 20

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل